info makk
makk
makk
 

A MAKK története, tevékenységének áttekintése

A MAKK kutatóintézet alkalmazott kutatást és tanácsadói tevékenységet folytat a környezetgazdaságtan területén, megfelelő elméleti és gyakorlati háttérrel. Célunk a közgazdaságilag hatékony környezetvédelem előmozdítása. Az intézet 1998-ban, egy 4 éves, a Pénzügyminisztériumot és a Környezetvédelmi tárcát támogató Harvard egyetemi program (HIID) bázisán jött létre. A MAKK az államigazgatáson kívül megrendelői vagy együttműködői viszonyt ápol a tudományos, az üzleti és a civil szférával is, és megrendelői és partneri köre nemzetközi viszonylatban is gyorsan bővül.

Állandó kutatási témánk a környezetpolitikák (köztük külön is hangsúlyosan az ökoadók) makroszintű, ágazati és háztartásokra kifejtett gazdasági valamint környezeti hatásainak elemzése egy környezeti modullal bővített általános egyensúlyi modell („FEIM”) segítségével, melyet folyamatosan továbbfejlesztünk. A MAKK ezzel a modellel végezte a levegőterhelési díjak gazdasági és környezeti hatásvizsgálatát azok 2004-es bevezetése előtt. Szintén jelentős tapasztalataink vannak hulladékgazdálkodási témák kutatásában, az „Ökoadó II” kutatásunkban pedig e két téma összevontan is jelentkezik, miszerint egy hulladékadó (-rendszer) lehetőségét is megvizsgáltuk. Szintén vannak tapasztalataink a környezeti javak és szolgáltatások, illetve a szennyezéscsökkentés hasznainak monetáris értékelésében, amely 2001-2002-ben a Szigetközt értékelő nemzetközi projektben (University of Glasgow, University of Newcastle, Cheltenham College) gyakorlati célú alkalmazást is nyert a magyar fél szlovák féllel folytatott tárgyalásaiban. Jelentős tapasztalatunk van a „Kiotói rugalmassági mechanizmusok” valamint az Európai Üvegházgáz Emissziókereskedelmi Rendszer magyarországi vonatkozásainak elemzésében is; tanulmányokat, háttéranyagokat készítettünk, mind államigazgatási és vállalati konzultációs tevékenységet folytattunk, valamint prezentációkat tartottunk, konferenciákat szerveztünk e kérdésben. Energetikai témakörökben, többek között a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP II) kidolgozása során, valamint az önkéntes megállapodások, a decentralizált villamosenergia-termelés és a megújuló energiák támogatási rendszerei (pl. a forgalmazható zöldenergia bizonyítvány) vonatkozásában végeztünk hazai és az EU Bizottság finanszírozta kutatásokat. Egyik fő kutatási területünk az integrált szemléletű vízgazdálkodás és ezzel összhangban a természetbarát folyó menti régiófejlesztés lehetőségeinek vizsgálata.

makk makk
makk