info makk
makk
makk
 

A Magyar Környezetgazdaságtani Központ (MAKK) alapítványi formában működő kutató intézet. Alkalmazott kutatási és tanácsadói tevékenységet folytatunk a közgazdaságtan módszer­tanára tá­maszkodva a környezet és a gazdaság határterületein. Célunk, hogy a környezeti problémákról a közösségi és egyéni forrás felhasználás szempontjait is figyelembe vevő, racionális keretekben folyó eszmecseréket kezdeményezzünk, amelyben az érintett (területi, civil, gazdasági)- közösségek azonos feltételekkel tudják képviselni érdekeiket, ahol helye és szerepe van a közgazdasági érv­rendszernek is. Így tartjuk elérhetőnek azt az alapvető célt, hogy a közösség jólétét a természet gazdagítása és nem leépítése által érjük el. A MAKK azért dolgozik, hogy a különböző (társadalmi, gazdasági szempontból) érintett felek és a közigazgatás szakemberei felé olyan tudást közvetítsen, amely elősegíti a természeti tőke és ökoszisztéma szolgáltatások értékének figyelembe vételét az érintettek döntési helyzetei során. Ennek érdekében a következő tevékenységeket folytatjuk:

- Környezeti és gazdasági szempontból releváns információk összeállítása, hatás vizsgálatok és elemzések készítése;

- Ágazati szakpolitikai javaslatok és stratégiák készítése, amely javítja a döntéselőkészítés minőségét, mind a köz-, mind a magánszektorban;

- Fórumot biztosítunk hazai és nemzetközi relevanciájú környezeti kérdések közgazdasági tárgyalása számára;

- Elősegítjük az információ áramlást és egyeztetést a közigazgatás, a magánszektor, a civil szféra, a média és az akadémiai szféra között.

makk makk
makk